خط مشی کیفیت

شرکت محور سازان به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیبک ، مفصل و مونتاژ جعبه فرمان ؛ بازار هدف خود را شـرکت های خودرو ساز قرار داده است و در انطباق با مشخصه فنی ISO/TS16949:2009 و الزامات خاص شرکت سازه گستر سایپا با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ کیفیت و بهبود مداوم کلیه فرآیندها و فعالیت ها، خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

 • توسعه بازار هدف و محصولات تولیدی و افزایش توان تولیدی به منظور اشتغال مولد
 • افزایش رضایتمندی مشتریان و ایجاد ارتباطات مفید و فعال با آنها.
 • استقرارالزامات کلیه مشتریان در تمامی سطوح شرکت و تلاش برای برآورده سازی انتظارات آنها.
 • توسعه کیفیت نیروی انسانی از طریق فراهم آوری زمینه های مشارکت کارکنان و توجه به انتخاب، آموزش و انگیزش نیروی انسانی.
 • توسعه فعالیت های اجتماعی و ایجاد نقش فعال و سازنده در ارتقاء اجتماعی
 • بسط و گسترش مقوله لجستیک در برنامه ریزی استراتژی سازمان
 • کاهش و حذف اتلافات در تمامی سطوح شرکت و دستیابی به ضایعات حداقل به منظور افزایش راندمان عملکرد شرکت و ارتقاء بهره وری ذینفعان از عملکرد شرکت.
 • ایجاد و برقراری نظام بهبود مستمر در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت.

مدیریت شرکت ضمن تاکید بر منابع انسانی بعنوان تفکر و ارتقاء دانش و مهارت و توانمندی آنان برای رسیدن به اهداف کیفی سازمانو با اعتقاد بر این اصل که یافتن و حفظ سهم بیشتر در بازار در گرو حفظ و استمرار کیفیت محصول می باشدو خود و همکاران این مجموعه را متعهد به رعایت اصول و الزامات بنیادین سیستم مدیریت کیفیت می داند.


خط مشی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی

به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی توانمندی های منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه سازمان، موارد زیر به عنوان اهم فعالیت های این شرکت تعیین می گردند

 • تجزیه و تحلیل وضعیت موجود به منظور دستیابی بهتر به نیازمندی های واقعی آموزشی کارکنان
 • بستر سازی مناسب فرهنگی با برگزاری کلاس ها و کنفرانس های آموزشی در خصوص فرهنگ محیط کار، رفتار سازمانی، تعهدات متقابل فرد و سازمان، تعالی سازمانی، به منظور ایجاد فضای تعامل و اطمینان
 • برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کلاسهایی باکیفیت برتر به منظور نهادینه شدن آموزش ها در منابع انسانی
 • تحلیل دقیق از میزان اثربخشی آموزش با بهره گیری از روش های ارزیابی حین کار
 • ارتقاء دانش علمی و عملی پرسنل با هدف سرمایه گذاری بر روی نیروهای متخصص با تهیه و تامین نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز


خط مشی نظام آراستگی محیط کار شرکت

هدف ما این است که این شرکت و کارکنانش از نظر تمامی افعال و ابعاد ظاهری، اجرایی و رفتاری و تخصصی به بالاترین سطح آراستگی که در شأن ایشان و شأن شرکت مجور سازان زاگرس است دست یابند.

اشاعه فرهنگ نظام آراستگی و تعالی مختصات جلوه های بصری محیط کار در جهت مشعوف سازی کارکنان محور سازان زاگرس از دیگر اهداف خط مشی می باشد.

تلاش در جهت دستیابی به بالاترین سطح آراستگی شغلی و حفظ بهبود مستمر آن وظایف یکایک همکاران ما می باشد و این تلاش تا آنجا ادامه خواهد یافت که شرکت و کارکنان ما به عنوان فهیم ترین و شایسته ترین کارکنان صنعت خودرو سازی و در نهایت به عنوان آراسته ترین سازمان در کل کشور تبدیل شوند و همواره نیز به عنوان الگویی بی همتا باقی بمانند و محور سازان همچون ستاره ای بدرخشند.

اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت، مسئولیت طرح و پیاده سازی، حفظ و بهسازی این نظام کاری و انسانی را به مدیران واگذار نموده به منظور اطمینان از حسن انجام امور و استمرار آن شخصاً و با جلسات مشورتی همکاران نتایج ارزیابی ها را بررسی نموده و پیگیر استقرار آن بصورت کامل خواهم بود و حمایت کامل خود را از مسئولین ذیربط اعلام می دارم.

خداوند در این راه خطیر همگان را یاری فرماید.


با آرزوی توفیق روز افزون برای کلیه همکاران

علیرضا گُرد