بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه جناب آقای دکتر عزیزی و هیئت همراه از شرکت محورسازان زاگرس
شماره خبر : 1051
تاریخ : 1402/12/13
بازدید : 20

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه جناب آقای دکتر عزیزی و هیئت همراه از شرکت محورسازان زاگرس


در تاریخ 13 اسفند ماه 1402همزمان با بازدید جناب آقای دکتر هوشمند عزیزی  ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه  و سایر مسئولان این دانشگاه از شرکت محورسازان زاگرس، با توجه به وجود ظرفیت ها و زیرساخت های خوب آموزشی این شرکت ، طی مراسمی تفاهم نامه ای دو جانبه با هدف ارتباط موثرتر صنعت و دانشگاه  منعقد گردید.


بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه جناب آقای دکتر عزیزی و هیئت همراه از شرکت محورسازان زاگرس