شرکت صنایع محورسازان زاگرس برگزیده واحد تولیدی  استاندار استان کرمانشاه در سال 1396
شماره خبر : 1020
تاریخ : 1396/07/22
بازدید : 1055

شرکت صنایع محورسازان زاگرس برگزیده واحد تولیدی استاندار استان کرمانشاه در سال 1396


در روز جهانی استاندارد ، در راستاي انتخاب و معرفي واحدهاي نمونه استاندارد استان کرمانشاه درسال 96، مراسمی با حضور مسئولان و مدیران واحدهای صنعتی در محل اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه برگزار شد که در طی این مراسم شرکت صنایع محورسازان زاگرس بعلت اجرای استاندارد و استمرار در رعایت شاخص های کیفیت ، از بین 450 واحد تولیدی در سطح استان بعنوان واحدتولیدی نمونه استاندارد برگزیده و موفق به دریافت تنها تندیس استانداردمراسم  گردید و از تلاش های مدیر عامل شرکت تقدیر به عمل آمد . اهدای لوح سپاس به چند تن از مدیران کنترل کیفیت استان و همچنین چند تن از کارمندان نمونه اداره استاندارد کرمانشاه از دیگر برنامه های مراسم برگزار شده در کرمانشاه به مناسبت روز استاندارد بود.


شرکت صنایع محورسازان زاگرس برگزیده واحد تولیدی  استاندار استان کرمانشاه در سال 1396