شرکت در نمایشگاه بین المللی توانمندی های تولیدی استان کرمانشاه سال 1395
شماره خبر : 1025
تاریخ : 1395/09/22
بازدید : 504

شرکت در نمایشگاه بین المللی توانمندی های تولیدی استان کرمانشاه سال 1395


نمایشگاه توانمندی های تولیدی و فرصت های سرمایه گذاری استان کرمانشاه با هدف توسعه صادرات، روز 22 آذر 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه با حضور مسئولین کشوری و استانی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ، دکتررازانی استاندارکرمانشاه و صفری نماینده مردم کرمانشاه دکتر حقیقی رییس صنعت و معدن کرمانشاه و هیئت های تجاری داخلی و خارجی عراقی، هندی و افغانستانی افتتاح گردید. شرکت صنایع محورسازان زاگرس با شرکت در این رویداد و ارائه  توانمندی های تولیدی گسترده خود در این نمایشگاه کوشید تا در راستای زمینه‌سازی و توسعه مراودات تجاری ، ایجاد بازارهای جدید و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت های استان برای سرمایه گذاری نقشی در شکوفایی اقتصادی استان کرمانشاه ایفا نماید .


شرکت در نمایشگاه بین المللی توانمندی های تولیدی استان کرمانشاه سال 1395