اخذ گرید A شرکت محورسازان زاگرس از شرکت سازه گستر سایپا در سال 1398
شماره خبر : 1028
تاریخ : 1398/04/05
بازدید : 977

اخذ گرید A شرکت محورسازان زاگرس از شرکت سازه گستر سایپا در سال 1398


بار دیگر چون گذشته شرکت محورسازان زاگرس به پشتوانه کادر متخصص ، توانمند و متعهد در چهارچوب الزمات و قوانین، توانست با جلب رضایت و اعتماد مشتریان ، گامی بزرگ جهت نیل به اهداف مجموعه بردارد. شرکت محورسازان زاگرس ، در ارزیابی عملکرد صورت گرفته توسط شرکت سازه گستر سایپا ، با سربلندی و ارتقا ، امتیاز گرید A را اخذ نموده است.کسب این افتخار ارزشمند را به خانواده بزرگ محور سازان زاگرس تبریک عرض نموده و امید است با اعتماد و اطمینان به توانایی های این مجموعه ، شاهد کسب افتخارات روزافزون باشیم.


اخذ گرید A شرکت محورسازان زاگرس از شرکت سازه گستر سایپا در سال 1398