حضور شرکت محورسازان زاگرس در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخلی خودرو
شماره خبر : 1030
تاریخ : 1398/07/13
بازدید : 885

حضور شرکت محورسازان زاگرس در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخلی خودرو


در روز شنبه مورخ 13 / 7 / 98 در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو ، با حضور وزیر صنعت، مدیران خودروسازی سایپا ، ایران‌خودرو ، مدیران قطعه‌ساز  از جمله جناب مهندس علیرضا گُرد مدیر عامل شرکت محورسازان زاگرس  به عنوان یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین شرکت تامین کننده داخلی قطعات جلوبندی و تعلیق خودرو در ایران برگزار شد . در این نشست،  موضوعات مهمی همچون قرارداد همکاری با 36 شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی 42 قطعه مطرح شد . ارزش این قراردادها بین خودروسازان و قطعه‌سازان هزار و 200 میلیارد تومان است و صرفه‌جویی ارزی 90  میلیون یورویی به دنبال خواهد داشت که به این ترتیب شرکت بزرگ صنایع محورسازان زاگرس افتخار دارد به عنوان یکی از 36 شرکت قطعه ساز نمونه کشور در چارچوب اهداف ساخت داخلی قطعات خودرو با اولویت توسعه فناوری ، فنی و مهندسی و کاهش واردات ، در جهت خودکفایی میهن عزیزمان ایران سهیم باشد .


حضور شرکت محورسازان زاگرس در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخلی خودرو